โปรโมชั่น
จัดแสงไฟเวที
ติดตั้งไฟเวที
ระบบไฟเวที
ระบบไฟเวที
Stage Lighting System


ติดตั้งไฟเวที ระบบไฟเวที ออกแบบระบบไฟส่องเวที
ออกแบบติดตั้งระบบไฟภายในอาคาร ระบบไฟภายนอกอาคาร อุปกรณ์หรี่ไฟ ไฟ Dimmer ไฟสปอร์ตไลท์ Spotlight ไฟพาร์ LED โคมไฟเวที

จัดไฟเวที จัดแสง สี แสงเวที ให้เหมาะสมกับสถานที่ และการใช้งาน โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ปรึกษาได้ทุกวันครับผม smile face emoji

โทรเลย 081 565 2255

!! ราคาพิเศษ !!

รวมค่าติตั้ง
+ จนท.เข้าดูแล (Maintenance) 2 ครั้ง
และ รับประกันสินค้าจากศูนย์ 1 ปี


สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ 3 แบบ คือ
1. แบบ Studio ไฟสตูดิโอ เช่น ผู้ประกาศข่าว, อาจารย์สอนหน้าชั้น, วิทยากรบรรยายบนเวที
2. แบบ Stage ไฟเวที เช่น แสดงดนตรี, แสดงละคร
3. แบบผสม


แบบ Studio
เลือกตามการใช้งาน

ไฟเวทีแบบเคลื่อนย้ายได้ : การออกแบบส่วนมากจะเลือกใช้เป็น ชุดโคมไฟสำเร็จจัดชุด โดยใช้โคมไฟ 2 หรือ 4 ชุด
ไฟเวทีแบบติดตั้งถาวร : ออกแบบตามขนาดพื้นที่หรือเน้นเฉพาะจุด โดยต้องเลือกใช้ชนิดโคมไฟ LED PAR, Fresnel, Pixbar, Wash Light, Track Light และ จำนวนโคมไฟ ให้เหมาะสมตามขนาดพื้นที่

เลือกโคมไฟตามชนิดแหล่งกำเนิดแสง

ไฟเวทีชนิดหลอดไส้ ต้องใช้ Power Dimmer ในการจ่ายไฟตามกำลังวัตต์ที่ใช้
ไฟเวทีชนิดหลอด LED ต้องใช้ไฟ Power AC ทุกโคมแบบ Stage
เลือกตามการใช้งาน

ระบบไฟเวทีแบบเคลื่อนย้ายได้ : ออกแบบตามขนาดพื้นที่หรือเน้นเฉพาะจุด
ระบบไฟเวทีแบบติดตั้งถาวร : ออกแบบตามขนาดพื้นที่ของเวที โดยต้องเลือกใช้ชนิดโคมไฟ LED PAR, Zoom Par, Fresnel, Beam Light, Profile Light, Gobo, Gobo Projector, Pixbar, Wash Light, Moving Head และจำนวนโคมไฟ ให้เหมาะสมเต็มขนาดพื้นที่

เลือกโคมไฟตามชนิดแหล่งกำเนิดแสง

ระบบไฟส่องเวที ชนิดหลอดไส้ สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายผ่านแผ่นฟิล์ม
ระบบไฟส่องเวที ชนิดหลอด LED สามารถเปลี่ยนสีได้หลากหลายผ่านสายสัญญาณ DMX จาก Controller Lighting Board

อุปกรณ์เสริมเพื่อสร้างเอฟเฟค (Effect Light)

ที่จำเป็นต้องใช้อีกชนิด คือ เครื่องทำควัน (Smoke Machine หรือ Fog Machine) เพื่อให้เกิดไฮไลท์ของลำแรง (Beam) อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อย่างเช่น Dry Ice Machine, Bubble Machine, Strobe Tube Light, Laser Lightแบบผสม

เป็นการรวมโคมไฟชนิด Studio และ Stage เข้าด้วยกัน โดยใช้งานผ่าน Controller Lighting Board เพื่องานที่หลากหลาย เช่น ห้อง Ball Room, โรงละคร, ห้องประชุมอเนกประสงค์)

บริการทั้งหมดClick

  เครื่องเสียงห้องประชุม

  ระบบประชุมออนไลน์

  ระบบเสียงตามสาย

ภาพพื้นหลัง ส่วนหัว

ตัวอย่างผลงาน ระบบไฟเวที

    สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
    งาน : ปรับปรุงระบบไฟเวที สำหรับ ห้องแสดงดนตรี
    Idea : ออกแบบจากปัญหาการใช้งาน (แสงสว่างไม่พอ) โดยการเลือกใช้ สินค้าเกรด Studio เสริมเพิ่มเติมจาก โคมไฟหลอดใส้แบบเดิม เปลี่ยนเป็นหลอดชนิด LED เพื่อประหยัดพลังงาน และ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

  • สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  • ปรับปรุงระบบไฟเวที
  • ติดตั้งระบบไฟเวที
  • ระบบไฟส่องเวที
ภาพพื้นหลัง ส่วนล่าง

BMP ยินดีให้บริการ

BMP บริการ ภาพ เสียง และ แสง
Add friend