โปรโมชั่น
The Best Multimedia


ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจฝ่ายพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กรมพลาธิการ กรมแพทย์ทหารบก
การเคหะแห่งชาติ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ
สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันบำราศนราดูร
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การหมาชน)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพระอุดม จังหวัดนนทบุรี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับ จังหวัดนนทบุรี
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
เทศบาลตำบลปากน้ำประแส จังหวัดระยอง
เทศบาลตำบลหนองพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด จังหวัดสระบุรี
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรม
ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา
บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท รอยัลพารากอน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
บริษัท พัฒนา สปอร์ท คลับ จำกัด
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีแซท คัสสัน (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เจียไต๋ จำกัด
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท พี.เค.แกรนด์ เรสซิเด็นซ จำกัด
บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น. ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จำกัด
บริษัท วรรณรัช พัฒนา จำกัด
บริษัท ออล ซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท 285 ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท บางกอก ไตรวิชั่น จำกัด
บริษัท สติกเกอร์ แอนด์ ปริ้น จำกัด
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ปทท) จำกัด
บริษัท รักลูกเอ็ดดูเท็กซ์ จำกัด
บริษัท ที-โก้ ไลท์ ซีสเท็ม จำกัด
บริษัท รักชาติ แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็ม เอส คอมบิเนชั่น จำกัด
บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
บริษัท เอ็ม ไอ สแควร์ จำกัด
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด
บริษัท เพชรเกษมเวชกิจ จำกัด
บริษัท ซี.ดับบลิว. แมเนจเมนท จำกัด
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอมโบรเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเอเอส ออโต้เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ฮอนด้า โลจีสติก เอเชีย จำกัด
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
บริษัท นานมีอุตสาหกรรม จำกัด
บริษัท แมนดารินโคลธิ่ง จำกัด
บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด
บริษัท โคโคเทล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เคจี ดาต้าเซิร์ฟ จำกัด
บริษัท เออร์เบิน คอนเซฟท์ จำกัด
บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัด
บริษัท เอสเอ็นวี อีเลคทริค จำกัด
บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด
บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แอสเซ็ท ไลฟ์สไตล์ จำกัด
บริษัท วี.ที.การ์เม้นท์ จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาสยาม (1975) จำกัด
บริษัท วิว แม็ค ดีไซน์ แอนด์ อินทีเรีย จำกัด
บริษัท เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เซ็นจูรี่ อินโนแอ็ค จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อิโนแอ็ค จำกัด
บริษัท เทคโนโฟม จำกัด
บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท แอคซิส ดีไซน์ แอนด์ โปรดั๊กชั่น จำกัด
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด
บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด
บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ซูห์ริง ทวินส์ จำกัด
บริษัท มอซซ่า โคซิน่า ดิ มัมม่า จำกัด
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แอลป์ วิสร๊อค จำกัด
บริษัท ได-อิจิ คิคากุ(ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็งเกิ้ล คิงส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทินดาผลิตภัณฑ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาน กรุ๊ป แอนด์เซอร์วิส
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู.พีค
ห้างหุ้นส่วน ณวพล ซัพพลายด์
ห้างหุ้นส่วน วสุ กรุ๊ป
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิลเลี่ยน เพาเวอร์
ห้างหุ้นส่วน ทิพวรรณ์ อีเล็คทรอนิค


BMP ยินดีให้บริการ

Add friend
โทรเลย 081 565 2255