โปรโมชั่น
ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม
ระบบภาพห้องประชุม
ออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม
โปรเจคเตอร์ห้องประชุม

ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม
Audio system


ออกแบบเครื่องเสียงห้องประชุม ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม ชุดประชุม ไมค์ประชุม ลำโพงห้องประชุม
ระบบเสียงห้องเทรนนิ่ง ชุดเครื่องเสียงห้องเรียน อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง สันทนาการ ฯ
ระบบภาพห้องประชุม งานพรีเซนเตชั่น (Presentation) โปรเจคเตอร์ (Projector)
ห้องประชุมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

รับทุกงานทำครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ปรึกษาได้ทุกวันครับผม smile face emoji

โทรเลย 081 565 2255

!! ราคาพิเศษ !!

รวมค่าติตั้ง
+ จนท.เข้าดูแล (Maintenance) 2 ครั้ง
และ รับประกันสินค้าจากศูนย์ 1 ปี


ออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม ตามรูปแบบการใช้งาน
1. แบบ ประชุม สัมมนา (ห้องประชุม, ห้องเรียน, ห้องฝึกอบรม) ใช้ลำโพงที่เป็นระบบ Mono หรือ Stereo ก็ได้
2. แบบ ประชุมสัมมนา / จัดเลี้ยง (ห้อง Ball Room, Convention Hall) ใช้ลำโพงที่เป็นระบบ Mono หรือ Stereo หรือผสมกัน และเพิ่มลำโพงเสียงต่ำ (Sub-Woofer)ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม แบบ ประชุมสัมมนา

เลือกลำโพงตามการใช้งาน

ลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้ : จะใช้ชุดลำโพงพร้อมขาตั้งลำโพง (Portable Speaker) จำนวนลำโพงจะมี 1-4 ใบ ตามขนาดพื้นที่ห้อง
ลำโพงแบบติดตั้งถาวร : ออกแบบตามขนาดพื้นที่ โดยจะต้องมีลำโพงคู่หน้า เพื่อให้ทราบว่าด้านหน้าห้องอยู่ด้านไหน ถ้าห้องมีขนาดใหญ่เกินว่าลำโพงคู่หน้า ก็ให้ใช้ลำโพงเสริมเพิ่มเติม โดยให้เหมาะสมตามขนาดพื้นที่

เลือกตามลักษณะงานติดตั้ง

ลำโพงหลัก (Main L/R) ติดตั้งด้านหน้าห้อง (Wall-Mount Speaker, Column Speaker)
ลำโพงเสริม ติดตั้งบริเวณผนังด้านข้างหรือฝ้าเพดานด้านบน เพื่อกระจายเสียงให้ครอบคลุมทั้งห้อง (Wall-Mount Speaker, Ceiling Speaker)ติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม แบบประชุมสัมมนา / จัดเลี้ยง

เลือกลำโพงตามการใช้งาน

ลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้ : จะใช้ชุดลำโพงพร้อมขาตั้งลำโพง (Portable Speaker) จำนวนลำโพงหลักจะมี 2-4 ใบ และ ลำโพงเสียงต่ำ (Sub-Woofer) จำนวน 1-2 ใบ ตามขนาดพื้นที่ห้อง
ลำโพงแบบติดตั้งถาวร : ออกแบบตามขนาดพื้นที่ของห้อง โดยต้องเลือกใช้ลำโพงแต่ละชนิดให้เหมาะสมเต็มขนาดพื้นที่ และมีการเพิ่มลำโพงเสียงต่ำ (Sub-Woofer) เข้ามาด้วย

เลือกตามลักษณะงานติดตั้ง

ลำโพงหลัก (Main L/R) ติดตั้งด้านหน้าห้อง (Wall-Mount Speaker, Column Speaker, Line-Array Speaker) ในกรณีที่ใช้ลำโพงแบบ Line-Array ไม่จำเป็นต้องใช้ลำโพงเสริม นอกจากมีเวทีจำเป็นต้องมีลำโพง Monitor ให้สำหรับคนบนเวทีได้ยินเสียงตัวเองด้วย
ลำโพงเสริม ติดตั้งบริเวณผนังด้านข้างหรือฝ้าเพดานด้านบน เพื่อกระจายเสียงให้ครอบคลุมทั้งห้อง (Wall-Mount Speaker, Ceiling Speaker)ประเภทไมโครโฟน ชุดไมค์ประชุม
- ไมโครโฟนแบบมีสาย (แบบมือถือ, แบบตั้งโต๊ะ, แบบฝังโต๊ะ/ฝ้าเพดาน)
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย (แบบมือถือ, แบบหนีบปกเสื้อ, แบบคาดศีรษะ)
- ชุดไมโครโฟนประชุม (แบบมีสาย, แบบไร้สาย)

บริการทั้งหมดClick

  ระบบประชุมออนไลน์

  ระบบเสียงตามสาย

  ไฟเวที

ภาพพื้นหลัง ส่วนหัว

ตัวอย่างผลงาน ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุม

    ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
    งาน : ออกแบบ / ติดตั้งระบบภาพและเสียง สำหรับ ห้องประชุม
    Idea : ออกแบบตามการใช้งาน ห้องประชุม เน้น ประชุม / สัมมนา และ มีการเปิดไฟล์นำเสนองาน [ โปรเจคเตอร์ (Projector) ] โดยการเลือกใช้สินค้าที่ทันสมัย เหมาะสมกับงบประมาณ แต่ยังเน้นคุณภาพ และ ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

  • ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
  • ออกแบบระบบเสียงห้องประชุม
  • ติดตั้งระบบภาพห้องสัมมนา
  • โปรเจคเตอร์ ห้องประชุม
ภาพพื้นหลัง ส่วนล่าง

BMP ยินดีให้บริการ

BMP บริการ ภาพ เสียง และ แสง
Add friend